Välkommen till ansökan för förskola och fritidshem
 
Förskolan
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år, vars föräldrar arbetar eller studerar, samt för barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar 15 timmar per vecka.
 
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen.
 
Allmän förskola
Barn har från och med skolstart det år barnet fyller 3 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 20 timmar per vecka i befintlig verksamhet. Verksamheten följer skolans läsår och gör uppehåll under lov.
 
Fritidshem
Fritidshem finns för elever 6-12 år, vars föräldrar arbetar eller studerar.
 
Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende där båda vårdnadshavarna vill nyttja plats för barnet, ska ansökan göras av båda vårdnadshavarna var för sig.
 
Information om personuppgiftslagen
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan används för Barn- och Utbildningsenhetens administration.
Personuppgiftsansvarig är Ånge kommuns Humanistiska nämnd.
 
Klicka på Gör din ansökan för att fortsätta!


Close Help